Vores Bestyrelse

Formand                                         Næstformand
Ole Rasmussen                              Bjarne Bentzen
+45 2962 3825                               +45 4229 6002
formand@ogi-tfrs.dk                     bjarneb@ant78.dk

Kasserer                                          Sekretær
Hans Jørgen Kyster                        Robert Blohm
+45 2889 9530                               +45 2875 9083
kasserer@ogi-tfrs.dk                      robertblohm@nal-net.dk
hajkys@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem                      Suppleanter
Jørgen E Larsen                              Hannah Merete Ussing & Jan Pank

Kontakt bestyrelsen