Indmeldelse & Udmeldelse

Indbetaling af kontingent:

Årskontingent         240,00 kr. (Forfalder i januar)

For nye medlemmer betales ved indmeldelse i 4. kvartal 20,00 kr. pr. påbegyndt måned.

Kontonummer:       Reg. Nr.: 1551 Konto Nr.: 3173283 

Mobile Pay:             828035 (Husk at oplyse medlemmets navn)

Bemærk:
Ved udmeldelse tilbagebetales indbetalt kontingent ikke.

Medlemmer i restance kan ikke genoptage medlemskab, før restancebeløb er indbetalt.

Tjenestegørende personel kan ved oplysning af MA-nummer få kontingent via løntræk.

Ved adresseændring benyttes samme formular (Vælg adresseændring).

    Udfyld venligst alle nedenstående punkter:

    Vælg interesse(r)/afdeling(er):