Medlemskab & Kontingent

Som ordinære medlemmer i OGI kan optages følgende personelkategorier:
– Personel med fast ansættelse i Forsvaret, herunder hjemmeværnet (HJV).
– Værnepligtigt personel.
– Personel i Forsvaret og HJV med rådighedskontrakt.
– Frivillige i Hjemmeværnet.
– Tidligere personel i Forsvaret og HJV.

– Pårørende til de anførte personelgrupper.
(Pårørende defineres som ægtefælle/samlever og deres børn).

– Som ekstraordinære medlemmer kan optages civile, der blot ønsker tilknytning til OGI

Medlemskontingent:     240.00 kr. pr. år
Nye medlemmer:           240,00 kr. pr. år (4. kvartal dog 20,00 kr. pr. påbegyndte måned)

Overførelse:       Reg. Nr.: 1551 Konto Nr.: 3173283 

Mobile Pay:        828035 (Husk at oplyse medlemmets navn)

Indmeldelse