Medlemskab og Kontingent

Indmeldelse i Odense Garnisons Idrætsforening foregår ved at udfylde formular som du finder under punktet “Indmeldelse & Udmeldelse“.

Som ordinære medlemmer kan optages følgende personelkategorier:
– Personel med fast ansættelse i Forsvaret, herunder hjemmeværnet (HJV)
– Værnepligtigt personel.
– Personel i Forsvaret med rådighedskontrakt, herunder HJV.
– Frivillige i Hjemmeværnet
– Tidligere ansatte/medlemmer i Forsvaret og HJV.
– Pårørende til de anførte personelgrupper.
(Pårørende defineres i denne for¬bindelse som ægtefælle/samlever og deres børn).

Som ekstraordinære medlemmer kan optages civile, der blot ønsker tilknytning til OGI

Medlemskontingent:                                    240,00 kr. pr. år (opkræves hver 1/1)
Medlemskontingent nye medlemmer:     240,00 kr.
(Dog opkræves i 4. kvartal kun 20,00 kr. pr. påbegyndte måned for nye medlemmer)

Løntræk er muligt for fastansatte i forsvaret (Husk at oplyse MA-nummer ved indmeldelse)