OGI medlemskab


a.Som ordinære medlemmer kan optages følgende personelkategorier:

•Personel med fast ansættelse i Forsvaret, herunder hjemmeværnet.
•Værnepligtigt personel.
•Personel i Forsvaret med rådighedskontrakt, herunder hjemmeværnet.
•Frivillige i Hjemmeværnet
•Afskediget personel i Forsvaret.

b.Pårørende til de i pkt. a. anførte personelgrupper. (Pårørende defineres i denne for¬bindelse som ægtefælle/samlever og deres børn).

•Som ekstraordinære medlemmer kan optages civile, der blot ønsker tilknytning til OGI

Medlemskontingent: 240.- kr.

Medlemskontingent: 1 år 20,- kr. pr. påbegyndte måned.

Der tages forbehold mod prisændringer

Bestyrelsen
Medlems tilbud
klik logo.
klik logo
klik logo
Kom med til Tour
Veflingeløbet
Havtur det gule rev
Musiktilbud
klik logo
Landsknægtene
klik på logo
Andre arrangementer
Klik på logo
Generalforsamling
Klik på logo
 

Odense Garnision Idrætsforening